Od Napoleona do de Gaulle\'a. Flota francuska w latach 1789-1942

Hobby

Informacje