Rozwój przemysłu na Górnym Śląsku w XVIII i XIX wieku na przykładzie Huty Florian

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje