Wpływ ISO na zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje