Wpływ ryzyka strategicznego na wartość firmy dla akcjonariuszy. Rozdział 2. Definicja i rola ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem

E-książki

Informacje