Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje